Wie zijn we

Duval Products B.V. te Yerseke. www.duvalhorseproducts.com

Dit privacybeleid beschrijft uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u in bezit hebben accuraat en actueel zijn. Wij verzoeken u daarom wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven zolang er tussen ons een relatie bestaat.


Mogelijk staan er links op onze website naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als u op deze links klikt of een dergelijke verbinding maakt, staat u derden mogelijk toe gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij raden u aan bij het verlaten van onze website het privacybeleid of de kennisgeving hieromtrent te lezen van iedere website die u bezoekt.

 

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor gekozen hebt.

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

 

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Wij kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde functionaliteit op de website. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of linken aan uw persoonsgegevens zodat deze gegevens u direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (hieronder vallen gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.
Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

Wij doen er alles aan zo min mogelijk uw informatie te delen met derden. Voor het afrekenen van uw bestelling wordt er gebruik gemaakt van het zeer betrouwbare Mollie en Paypal. Uw betaalinformatie wordt dan tijdelijk gedeeld met het door u gekozen betaalmiddel. Voor het verzenden van uw bestelling wordt uw verzendinformatie gedeeld met de app van PostNL. Om u en anderen in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt er gebruik gemaakt van Google analytics. Google analytics slaat tijdelijk uw zoekgegevens op. 
Links naar websites van derden

Mogelijk staan er links op onze website naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als u op deze links klikt of een dergelijke verbinding maakt, staat u derden mogelijk toe gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij raden u aan bij het verlaten van onze website het privacybeleid of de kennisgeving hieromtrent te lezen van iedere website die u bezoekt.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde of alle browsercookies geweigerd worden of u dat een melding krijgt als websites cookies plaatsen of toegang proberen te krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, houdt u er dan alstublieft rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal en Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal en Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Bekijk het Privacybeleid voor Mollie betaal services voor meer details hierover. Privacy beleid Mollie

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

Uw heeft recht op:

Toegang tot uw persoonsgegevens (recht op inzage). Dit betekent dat u een kopie ontvangt van de persoonsgegevens die wij van u bezitten en kunt controleren of wij deze wettig verwerken.

Wijziging van de persoonsgegevens die wij van u bezitten (recht op correctie). Dit betekent dat u eventueel onvolledige of onjuiste gegevens kunt laten aanvullen en/of corrigeren. We moeten mogelijk wel de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

Verwijdering van uw persoonsgegevens (recht op verwijdering). Dit betekent dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden meer is voor ons om uw gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als u gebruik hebt gemaakt van het recht van verzet (zie hieronder), als wij uw gegevens onwettig hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering vanwege bepaalde wettelijke redenen, waarover wij u, indien van toepassing, zullen informeren op het moment van uw verzoek.

Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als wij dat doen vanuit een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in uw persoonlijke situatie waardoor u bezwaar hebt tegen het verwerken van uw gegevens op deze gronden, omdat u het gevoel hebt dat het een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht op verzet als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. In sommige gevallen zullen we aantonen dat we overtuigende gerechtvaardigde belangen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen het verwerken van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) als u wilt dat wij de gegevens langer in ons bezit houden, ook als wij deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig hebt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten vaststellen of we doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben om deze toch te gebruiken.

Overdracht van uw persoonsgegevens naar u of een derde. We verstrekken uw persoonsgegevens aan u, of een derde die u heeft gekozen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik of die we hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Intrekking van toestemming op ieder moment als wij enkel op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken. Dit heeft echter geen effect op de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aan u verstrekken. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.